DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

SOI CẦU MIỀN BẮC

 Thông Tin “TUYỆT MẬT“: Anh em chuẩn bị tiền để đánh lớn hôm nay nhé SOI CẦU MIỀN BẮC siêu đẹp chưa từng có. Cơ hội phát tài có một không hai. Đừng bỏ qua nếu không bạn sẽ phải hối hận đấy.

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC : 500.000 VNĐ

Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được SỐ Chính xác tuyệt đối.
Có thể nạp cộng dồn thẻ cào.!
Số được cập nhật từ 10h00 đến 18h00 hàng ngày
Hỗ trợViettel, Mobiphone, Vinaphone, …
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ
Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ MIỀN BẮC NHỮNG NGÀY TRƯỚC

 

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/02/2020 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
21/02/2020 Đầu 3 Đuôi 9  ĂN    Đuôi 9
20/02/2020 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu 0
19/02/2020 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
18/02/2020 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 4 Đuôi 5 MISS
16/02/2020 Đầu 0 Đuôi 8 MISS
15/02/2020 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
14/02/2020 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu 5
13/02/2020 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
12/02/2020 Đầu 0 Đuôi 7  ĂN    Đuôi 7
11/02/2020 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
10/02/2020 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
09/02/2020 Đầu 0 Đuôi 9 MISS
08/02/2020 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu 9
07/02/2020 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu Đuôi 3
06/02/2020 Đầu 6 Đuôi 1 MISS
05/02/2020 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
04/02/2020 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu Đuôi 0
03/02/2020 Đầu 6 Đuôi 1 MISS
02/02/2020 Đầu 8 Đuôi 0 MISS
01/02/2020 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu Đuôi 0
31/01/2020 Đầu 3 Đuôi 0 MISS
30/01/2020 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
29/01/2020 Đầu 6 Đuôi 4 MISS
28/01/2020 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
22/01/2020 Đầu 0 Đuôi 2 MISS
21/01/2020 Đầu 6 Đuôi 7  ĂN    Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 4 Đuôi 0  ĂN    Đuôi 0
19/01/2020 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu Đuôi 1
18/01/2020 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
17/01/2020 Đầu 3 Đuôi 3 MISS
16/01/2020 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 2 Đuôi 0  ĂN    Đuôi 0
14/01/2020 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu 6
13/01/2020 Đầu 3 Đuôi 0  MISS
12/01/2020 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu Đuôi 0
11/01/2020 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
10/01/2020 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu 9 Đuôi 6
09/01/2020 Đầu 9 Đuôi 3 MISS
08/01/2020 Đầu 7 Đuôi 4  ĂN    Đuôi 4
07/01/2020 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu 5 Đuôi 4
06/01/2020 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu 1
05/01/2020 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu 2 Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 6 Đuôi 9  ĂN    Đuôi 9
03/01/2020 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu 4 Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 9 Đuôi 5 MISS
01/01/2020 Đầu 9 Đuôi 8 MISS
31/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 MISS
30/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8  ĂN    Đuôi 8
29/12/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN    Đầu 0
28/12/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu 0 Đuôi 1
27/12/2019 Đầu 9 Đuôi 1 MISS
26/12/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN    Đầu 3 Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN    Đầu 8 
24/12/2019 Đầu 2 Đuôi 8 ĂN    Đầu 2 
23/12/2019 Đầu 0 Đuôi 3 MISS
22/12/2019 Đầu 6 Đuôi 2  ĂN    Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 4 Đuôi 8  ĂN    Đầu 4 Đuôi 8
20/12/2019 Đầu 3 Đuôi 6 MISS
19/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
18/12/2019 Đầu 4 Đuôi 9  ĂN    Đầu 4 Đuôi 9
17/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2  ĂN    Đầu 2 Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 3 Đuôi 7 MISS
15/12/2019 Đầu 0 Đuôi 6  ĂN    Đầu 0 Đuôi 6
14/12/2019 Đầu 9 Đuôi 2  ĂN    Đầu 9
13/12/2019 Đầu 7 Đuôi 9  ĂN    Đầu 7
12/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7  ĂN     Đuôi 7
11/12/2019 Đầu 8 Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
10/12/2019 Đầu 0 Đuôi 5 MISS
09/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
08/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2  ĂN    Đầu 4
07/12/2019 Đầu 3 Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 4 Đuôi 4 MISS
05/12/2019 Đầu 0 Đuôi 3 MISS
04/12/2019 Đầu 0 Đuôi 4 MISS
03/12/2019 Đầu 0 Đuôi 7  ĂN     Đuôi 7
02/12/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 1 Đuôi 7  ĂN    Đuôi 7
30/11/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
29/11/2019 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu Đuôi 3
28/11/2019 Đầu 1 Đuôi 9 MISS
27/11/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
26/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu 3
25/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8  ĂN    Đuôi 8
24/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 1 Đuôi 9 MISS
22/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8  ĂN    Đuôi 8
21/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu 1
20/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu 5
19/11/2019 Đầu 6 Đuôi 2  ĂN    Đuôi 2
18/11/2019 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu Đuôi 4
17/11/2019 Đầu 2 Đuôi 9 MISS
16/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 3 Đuôi 7 MISS
14/11/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
13/11/2019 Đầu 7 Đuôi 9 MISS
12/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 MISS
11/11/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
09/11/2019 Đầu 3 Đuôi 3 MISS
08/11/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
07/11/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu 2
06/11/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu Đuôi 1
05/11/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu 9
04/11/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN    Đầu 4
03/11/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu Đuôi 1
02/11/2019 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu Đuôi 4
01/11/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 0 Đuôi 7 MISS
30/10/2019 Đầu 6 Đuôi 3 MISS
29/10/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
28/10/2019 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu 3
27/10/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
26/10/2019 Đầu 3 Đuôi 2 MISS
25/10/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu 8
24/10/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu 7
23/10/2019 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 2 Đuôi 1 MISS
21/10/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu 7
20/10/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN    Đầu Đuôi 9
19/10/2019 Đầu 7 Đuôi 8  ĂN    Đuôi 8
18/10/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
17/10/2019 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu 6
16/10/2019 Đầu 8 Đuôi 9 MISS
15/10/2019 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
13/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
12/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9  ĂN    Đuôi 9
11/10/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
10/10/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
09/10/2019 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu 8
08/10/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu Đuôi 1
07/10/2019 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu Đuôi 0
06/10/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 7 Đuôi 4 MISS
04/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 MISS
03/10/2019 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu 2
02/10/2019 Đầu 5 Đuôi 9 MISS
01/10/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu 1
30/09/2019 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu Đuôi 4
29/09/2019 Đầu 4 Đuôi 4  ĂN    Đuôi 4
28/09/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8  ĂN    Đuôi 8
26/09/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 8 Đuôi 8 MISS
24/09/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu 2
23/09/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN    Đầu Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8 MISS
21/09/2019 Đầu 1 Đuôi 2 MISS
20/09/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
19/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
18/09/2019 Đầu 3 Đuôi 6  ĂN    Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
16/09/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 6 Đuôi 3  ĂN    Đuôi 3
14/09/2019 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu Đuôi 3
13/09/2019 Đầu 5 Đuôi 9 MISS
12/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7  ĂN    Đuôi 7
11/09/2019 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu 4
10/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8 MISS
09/09/2019 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 2 Đuôi 5 MISS
07/09/2019 Đầu 3 Đuôi 0 MISS
06/09/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
05/09/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu 5
04/09/2019 Đầu 9 Đuôi 4  ĂN    Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 3 Đuôi 0 MISS
02/09/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
01/09/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
31/08/2019 Đầu 9 Đuôi 2 MISS
30/08/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
29/08/2019 Đầu 8 Đuôi 9 MISS
28/08/2019 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
27/08/2019 Đầu 1 Đuôi 9 MISS
26/08/2019 Đầu 5 Đuôi 3  ĂN    Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 1 Đuôi 1  ĂN    Đuôi 1
24/08/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
23/08/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
22/08/2019 Đầu 5 Đuôi 5 MISS
21/08/2019 Đầu 6 Đuôi 7  ĂN    Đuôi 7
20/08/2019 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
19/08/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu 8
18/08/2019 Đầu 6 Đuôi 1  ĂN    Đuôi 1
17/08/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6 Đuôi 8 MISS
15/08/2019 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
14/08/2019 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu Đuôi 4
13/08/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu Đuôi 1
12/08/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN    Đầu Đuôi 9
11/08/2019 Đầu 3 Đuôi 4 MISS
10/08/2019 Đầu 8 Đuôi 8 MISS
09/08/2019 Đầu 8 Đuôi 9 MISS
08/08/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu 6
07/08/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
06/08/2019 Đầu 0 Đuôi 8  ĂN    Đuôi 8
05/08/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
03/08/2019 Đầu 7 Đuôi 9 MISS
02/08/2019 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
01/08/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
31/07/2019 Đầu 1 Đuôi 7 MISS
30/07/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu 5
29/07/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
28/07/2019 Đầu 1 Đuôi 9 MISS
27/07/2019 Đầu 3 Đuôi 3 MISS
26/07/2019 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu Đuôi 0
25/07/2019 Đầu Đuôi 1  ĂN    Đầu 8
24/07/2019 Đầu 4 Đuôi 1  ĂN    Đuôi 1
23/07/2019 Đầu Đuôi 4  ĂN    Đầu Đuôi 4
22/07/2019 Đầu 1 Đuôi 2 MISS
21/07/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
20/07/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu 0
19/07/2019 Đầu 7 Đuôi 9 MISS
18/07/2019 Đầu 8 Đuôi 6 MISS
17/07/2019 Đầu Đuôi 9  ĂN    Đầu Đuôi 9
16/07/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 3 Đuôi 6 MISS
14/07/2019 Đầu 2 Đuôi 9 MISS
13/07/2019 Đầu Đuôi 7  ĂN    Đầu Đuôi 7
12/07/2019 Đầu 1 Đuôi 9  ĂN    Đuôi 9
11/07/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
10/07/2019 Đầu Đuôi 6  ĂN    Đầu Đuôi 6
09/07/2019 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu 9
08/07/2019 Đầu Đuôi 3  ĂN    Đầu Đuôi 3
07/07/2019 Đầu Đuôi 5  ĂN    Đầu Đuôi 5
06/07/2019 Đầu 0 Đuôi 8 MISS
05/07/2019 Đầu 5 Đuôi 7  ĂN    Đuôi 7
04/07/2019 Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu Đuôi 0
03/07/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN    Đầu Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN    Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 4 Đuôi 1 MISS
30/06/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN    Đầu Đuôi 2
29/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 MISS
28/06/2019 Đầu 3 Đuôi 5 MISS
27/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 MISS
26/06/2019 Đầu 5 Đuôi 2 MISS
25/06/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 6
24/06/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN    Đầu Đuôi 4
23/06/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
22/06/2019 Đầu 4 Đuôi 6 MISS
21/06/2019 Đầu 9 Đuôi 3 MISS
20/06/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 2
19/06/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
18/06/2019 Đầu 5 Đuôi 6 MISS
17/06/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 7
16/06/2019 Đầu 4 Đuôi 7 ĂN    Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 9 Đuôi 9 ĂN    Đuôi 9
14/06/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 0
13/06/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
12/06/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN    Đuôi 8
11/06/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN    Đầu Đuôi 4
10/06/2019 Đầu 2 Đuôi 4 MISS
09/06/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
08/06/2019 Đầu 8 Đuôi 1 MISS
07/06/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
06/06/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN    Đầu Đuôi 0
05/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8 MISS
04/06/2019 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
03/06/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 7
02/06/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu Đuôi 7
01/06/2019 Đầu 3 Đuôi 8 MISS
31/05/2019 Đầu 3 Đuôi 5 ĂN    Đuôi 5
30/05/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
29/05/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 4
28/05/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 5
27/05/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu Đuôi 7
26/05/2019 Đầu 4 Đuôi 5 MISS
25/05/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
24/05/2019 Đầu 7 Đuôi 2 MISS
23/05/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
22/05/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 3
21/05/2019 Đầu 6 Đuôi 9 MISS
20/05/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN    Đầu Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 7 Đuôi 7 MISS
18/05/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu 4
17/05/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 2
16/05/2019 Đầu 4 Đuôi 6 ĂN    Đuôi 6
15/05/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN    Đuôi 9
14/05/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 2
13/05/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 6
12/05/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu 8
11/05/2019  Đầu 1 Đuôi 9 MISS
10/05/2019  Đầu 4 Đuôi 4 MISS
09/05/2019  Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 5
08/05/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
07/05/2019  Đầu 6 Đuôi 8 MISS
06/05/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 2
05/05/2019  Đầu 3 Đuôi 6 MISS
04/05/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
03/05/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 5
02/05/2019  Đầu 8 Đuôi 4 MISS
01/05/2019  Đầu 7 Đuôi 3 MISS
30/04/2019  Đầu 6 Đuôi 6 ĂN    Đuôi 6
29/04/2019  Đầu 7 Đuôi 7 ĂN    Đuôi 7
28/04/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
27/04/2019  Đầu 3 Đuôi 9 ĂN    Đuôi 9
26/04/2019  Đầu 8 Đuôi 9 MISS
25/04/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
24/04/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
23/04/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
22/04/2019  Đầu 3 Đuôi 5 MISS
21/04/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 0
20/04/2019  Đầu 5 Đuôi 8 MISS
19/04/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
18/04/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
17/04/2019  Đầu 5 Đuôi 7 MISS
16/04/2019  Đầu 3 Đuôi 8 MISS
15/04/2019  Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
14/04/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu Đuôi 7
13/04/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
12/04/2019  Đầu 3 Đuôi 8 MISS
11/04/2019  Đầu 3 Đuôi 6 ĂN    Đầu Đuôi 6
10/04/2019  Đầu 1 Đuôi 6 MISS
09/04/2019  Đầu 0 Đuôi 9 MISS
08/04/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 1
07/04/2019  Đầu Đuôi 4 ĂN    Đầu Đuôi 4
06/04/2019  Đầu 2 Đuôi 6 MISS
05/04/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
04/04/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 8
03/04/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu 3
02/04/2019  Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
01/04/2019  Đầu Đuôi 6 ĂN    Đầu 2
31/03/2019  Đầu 0 Đuôi 2 MISS
30/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
29/03/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 2
28/03/2019  Đầu Đuôi 0  ĂN    Đầu 7
27/03/2019  Đầu Đuôi 9  ĂN    Đầu Đuôi 9
26/03/2019  Đầu 1 Đuôi 6 MISS
25/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
24/03/2019  Đầu 3 Đuôi 9 MISS
23/03/2019  Đầu 3 Đuôi 4 MISS
22/03/2019  Đầu 9 Đuôi 9 MISS
21/03/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
20/03/2019  Đầu 1 Đuôi 8 MISS
19/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 7
18/03/2019  Đầu 6 Đuôi 9 MISS
17/03/2019  Đầu 4 Đuôi 1 ĂN    Đuôi 1
16/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 8
15/03/2019  Đầu 1 Đuôi 7 MISS
14/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 0
13/03/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 2
12/03/2019  Đầu 8 Đuôi 7 MISS
11/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
10/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
09/03/2019  Đầu 3 Đuôi 5 MISS
08/03/2019  Đầu 1 Đuôi 6 MISS
07/03/2019  Đầu Đuôi 3 ĂN    Đầu 7
06/03/2019  Đầu 5 Đuôi 8 MISS
05/03/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu 8
04/03/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu 5
03/03/2019  Đầu Đuôi 0 ĂN    Đầu Đuôi 0
02/03/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
01/03/2019  Đầu 5 Đuôi 5 MISS
28/02/2019  Đầu 8 Đuôi 0 MISS
27/02/2019  Đầu 4 Đuôi 6 ĂN    Đuôi 6
26/02/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
25/02/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
24/02/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN    Đầu 3
23/02/2019  Đầu 4 Đuôi 0 MISS
21/02/2019  Đầu 4 Đuôi 5 MISS
22/02/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8
20/02/2019  Đầu 3 Đuôi 0 MISS
19/02/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
18/02/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN    Đầu Đuôi 7
17/02/2019  Đầu 9 Đuôi 3 MISS
16/02/2019  Đầu Đuôi 0 ĂN    Đầu Đuôi 0
15/02/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu 3
14/02/2019  Đầu 0 Đuôi 7 MISS
13/02/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
12/02/2019  Đầu 1 Đuôi 0 MISS
11/02/2019  Đầu 5 Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
10/02/2019  Đầu 4 Đuôi 1 MISS
09/02/2019  Đầu 1 Đuôi 1 MISS
08/02/2019  Đầu 9 Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
NGHỈ TẾT TỪ 04 ĐẾN 08/02 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
03/02/2019  Đầu 9 Đuôi 0 ĂN    Đầu Đuôi 0
02/02/2019  Đầu 4 Đuôi 3 ĂN    Đầu Đuôi 3
01/02/2019  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN    Đầu Đuôi 8